Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Điêu Chính Đường

  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ : Xóm 8, Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.
  • Họ và tên: Điêu Chính Đường
  • Giới tính: Nam
  • Địa chỉ liên hệ: Xóm 8, Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La.