Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 54

 • Tên bài thuốc:Chữa thoái hóa đốt sống
 • Chủ trị:Chữa thoái hóa đốt sống
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa thoái hóa đốt sống
 • Chủ trị: Chữa thoái hóa đốt sống
 • Các thành phần chính: Cây trinh nữ – Co Carmg Pa – Cây lá lốt
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Điêu Chính Đường – Xóm 8, Xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La