Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Trần Thị Thủy

  • Giới tính: Nữ
  • Trình độ chuyên môn : Y tế Thôn Bản
  • Địa chỉ liên hệ : Thôn Quyết Tiến -xã Hoàng Thắng-Văn Yên - Yên Bái