Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 43

 • Tên bài thuốc:Khớp
 • Chủ trị:Thuốc chữa các bệnh về xương khớp
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Khớp
 • Chủ trị: Thuốc chữa các bệnh về xương khớp
 • Các thành phần chính: Dây gắm: 15g – Dây chìa vôi: 15g – Dây đau xương: 15g – Cây ngải cứu: 15g – Hy thiêm: 15g – Dễ lá lốt: 15g – Cây ba chẽ: 15g – Cây vòi voi: 15g – Cây cỏ xước: 15g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Bà Trần Thị Thủy – Thôn Quyết Tiến – xã  Hoàng Thắng – Huyện Văn Yên – Tỉnh Yên Bái