Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Mai Thanh Nhàn

  • Giới tính: Nam
  • Trình độ chuyên môn : Lương Y đa khoa
  • Địa chỉ liên hệ : xã Nghĩa Phúc - thị xã Nghĩa Lộ