Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 16

 • Tên bài thuốc:Đau khớp
 • Chủ trị:Đau khớp, thần kinh
 • Các thành phần chính:
 • Các sản phẩm thuốc:Tán bột
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Đau khớp
 • Chủ trị: Đau khớp, thần kinh
 • Các thành phần chính: Vương tôn 30g Me dây 30g Hồng rừng 30g Đọi đóc 50g Huyết đằng 30g Đinh lăng 20g Độc hoạt 20g Mận Cộng 20g Sài hồ 10g Dạ cẩm 20g Sổm muộn 50g NHót rừng 50g Quản nhàu 30g Dứa dại 30g Chỉ xác 30g Bồ công anh 30g
 • Các sản phẩm thuốc:Cao lỏng; thuốc hoàn;
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Lương y Mai Thanh Nhàn – Xã Nghĩa Phúc- thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên Bái