Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 151

 • Tên bài thuốc:Thoái hóa cột sống
 • Chủ trị:Thoái hóa đốt sống cổ, lưng
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Thoái hóa cột sống
 • Chủ trị: Thoái hóa đốt sống cổ, lưng.
 • Các thành phần chính:
  • Gai sọng 20g
  • Dây mỏ quạ 20g
  • Kê huyết đằng 20g
  • Nâu núi 20g
  • Đỗ trọng nam 20g
  • Củ bình vôi 20g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Nguyễn Văn Tơ –  Thôn Ngòi Cát- cảm Ân – Yên Bình, Yên Bái