Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 156

 • Tên bài thuốc:Chữa Sỏi thận
 • Chủ trị:Chữa Sỏi thận
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa Sỏi thận
 • Chủ trị: Chữa Sỏi thận
 • Các thành phần chính:
  • Kim tiền thảo             20g
  • Rễ cỏ                          15g
  • Mạy đông                   15g
  • Hải kim xa                  15g
  • Rễ dứa nước               15g
  • Phong lan chuột         10g
  • Kê nội kim                 12g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Hà Thị Thoa – Thôn Gốc Quân , Xã Đông Cuông ,Văn Yên- Yên Bái