Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 153

 • Tên bài thuốc:Tiêu độc Hồng phúc
 • Chủ trị:Tiêu độc, tiêu viêm; nhọt, ghẻ lở; giải độc gan; dị ứng thời tiết
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc, Cao lỏng, Cao đặc
 • Đăng ký sở hữu:Thực phẩm chức năng hoặc thuốc lưu hành toàn quốc
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Tiêu độc Hồng phúc
 • Chủ trị: Tiêu độc, tiêu viêm; nhọt, ghẻ lở; giải độc gan; dị ứng thời tiết
 • Các thành phần chính:
  • Cải trời
  • Ké đầu ngựa
  • Bồ công anh
  • Đơn đỏ
  • Là khế
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc, Cao lỏng, Cao đặc
 • Đăng ký sở hữu:  Thực phẩm chức năng hoặc thuốc lưu hành toàn quốc
 • Liên hệ tác giả: Nguyễn Hồng Siêm, 339 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội – 0904 114 113