Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 114

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh gan
 • Chủ trị:Chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao
 • Các sản phẩm thuốc:Hãm thuốc sôi uống
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh gan
 • Chủ trị: Chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao
 • Các thành phần chính:
  • Hồng rừng
  • Dây trọc trùi
  • Xạ đen
  • Chó đẻ răng cưa
  • Cây bổ béo
 • Các sản phẩm thuốc: Hãm thuốc sôi uống
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Huỳnh Ngọc Quang – Thôn Thác Cái, Đông Cuông, Văn Yên, Yên Bái