Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 116

 • Tên bài thuốc:Chữa dạ dày
 • Chủ trị:Chữa viêm loét dạ dày
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa dạ dày
 • Chủ trị: Chữa viêm loét dạ dày
 • Các thành phần chính:
  • Dây bổ máu
  • Mỳ yán
  • Tạp mây
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Vũ Thị Tích – Đát Lụa, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái