Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 120

 • Tên bài thuốc:Chữa dạ dày
 • Chủ trị:Chữa viêm dạ dày, loét tràng vị
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa dạ dày
 • Chủ trị: Chữa viêm dạ dày, loét tràng vị
 • Các thành phần chính:
  • Dạ cẩm
  • Mạch môn
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Lục Văn Đàm – Thôn Ngòi Ngù, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái