Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 121

 • Tên bài thuốc:Chữa dạ dày
 • Chủ trị:Chữa chống viêm, chống tạo sẹo
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa dạ dày
 • Chủ trị: Chữa chống viêm, chống tạo sẹo
 • Các thành phần chính:
  • Lá khôi
  • Dạ cẩm
  • Dây gắm
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Phạm Thanh Tuyết – Thôn Trung Tâm, Xã Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái