Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 124

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh gan
 • Chủ trị:Chữa men gan tăng cao, viêm gan B
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh gan
 • Chủ trị: Chữa men gan tăng cao, viêm gan B
 • Các thành phần chính:
  • Chó đẻ răng cưa
  • Hổng rừng
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Hoàng Thị Hiền – Thôn Đát Lụa, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái