Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 137

 • Tên bài thuốc:Chữa trĩ nội, trĩ ngoại
 • Chủ trị:Đi ngoài ra máu, đi ngoài lòi búi trĩ
 • Các sản phẩm thuốc:Cao mềm, thuốc hoàn
 • Đăng ký sở hữu:Đã đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa trĩ nội, trĩ ngoại
 • Chủ trị: Đi ngoài ra máu, đi ngoài lòi búi trĩ
 • Các thành phần chính:
  • Thăng ma
  • Sài hồ
  • Náy máng
  • Kê nội kim
 • Các sản phẩm thuốc: Cao mềm, thuốc hoàn
 • Đăng ký sở hữu: Đã đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Nguyễn Tuấn Giang – Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội