Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 24

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh Thần kinh – Cơ – Xương, khớp
 • Chủ trị:Viêm khớp và viêm đa khớp
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh Thần kinh – Cơ – Xương, khớp
 • Chủ trị: Viêm khớp và viêm đa khớp
 • Các thành phần chính: Cây lá đại bi: 12g Toàn bộ cây lá lốt: 12g Tổ ngạt (kiến đen): 01 tổ
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Cao Văn Dũng  – huyện Văn Chấn-  Tỉnh Yên Bái