Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 32

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh đau xương khớp
 • Chủ trị:Chữa bệnh đau xương khớp
 • Các thành phần chính:
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh đau xương khớp
 • Chủ trị: Chữa bệnh đau xương khớp
 • Các thành phần chính: Pốt cẩu : 30 gam ( Tiếng Mường). Vương tôn : 30 gam Ngũ Gia bì : 30 gam Vòi voi : 30 gam Chìa vôi : 20 gam Cây xấu hổ : 20 gam Cây Xoan leo : 20 gam cây Xả nước: 20 gam Thiên niên kiện: 20 gam Dây gắm: 20 gam Dây cam thảo nam: 20 gam
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Bà Hà Thị Nguyễn – xã Nghĩa Phúc – Thị xã Nghĩa Lộ- Tỉnh Yên Bái