Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 45

 • Tên bài thuốc:Thần kinh tọa
 • Chủ trị:Đau thần kinh tọa
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền ( Chưa đăng ký )
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Thần kinh tọa
 • Chủ trị: Đau thần kinh tọa
 • Các thành phần chính: Huyết dụ – Chỉ thiên
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Hà Xuân Hạnh Thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái