Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 53

 • Tên bài thuốc:Chữa gai cột sống
 • Chủ trị:Chữa gai cột sống
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa gai cột sống
 • Chủ trị: Chữa gai cột sống
 • Các thành phần chính: Gai xấu hổThân cây, rễ, quả cây cà dại.Chuối hột
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Lê Thành Luân – Khoa châm cứu bệnh viện y dược cổ truyền Sơn La