Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 55

 • Tên bài thuốc:Điều trị viêm khớp
 • Chủ trị:Viêm khớp
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Điều trị viêm khớp
 • Chủ trị: Viêm khớp
 • Các thành phần chính: Hắc bon chậu, Cỏ tông nặc,Cỏ tông nặc,Cỏ bam san,Cỏ phá môn
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Bệ Điêu Thái Sơn – viện y học cổ truyền Sơn La