Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 59

 • Tên bài thuốc:Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 • Chủ trị:Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc uống
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 • Chủ trị: Chữa kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh
 • Các thành phần chính: Ngải cứu (20g), Ích Mẫu (20g), Củ gấu( hương phụ) – 10g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc uống
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Phạm Đình Vinh – Trạm y tế xã Yên Thái- Văn Yên- Yên Bái