Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 60

 • Tên bài thuốc:Chữa bỏng
 • Chủ trị:Chữa bỏng
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc bôi
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bỏng
 • Chủ trị: Chữa bỏng
 • Các thành phần chính: Dầu quế – Củ nghệ – Muối
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc bôi
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Ông Vũ Văn Mão – Thôn 7 – xã Đại Phác – Văn Yên- Yên Bái