Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 66

 • Tên bài thuốc:Chữa men gan siêu vi trùng, tăng men gan
 • Chủ trị:Chữa men gan siêu vi trùng, tăng men gan bằng YHCT
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc thang
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa men gan siêu vi trùng, tăng men gan
 • Chủ trị: Chữa men gan siêu vi trùng, tăng men gan bằng YHCT
 • Các thành phần chính: Lá khôi: 30g – Cây Mào gà vàng: 30g – Củ cây Cốt khí: 30g – Cây hồng rừng thơm: 30g – Cây hồng rừng trắng: 30g – Dây Dạ cẩm: 30g – Hoàng bá: 10g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc thang
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Bà Trần Thị Hiệu – Thôn 7- xã Mậu Đông – Văn Yên- Yên Bái