Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 86

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh thận - Tiết niệu
 • Chủ trị:Chữa bệnh thận - Tiết niệu
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh thận – Tiết niệu
 • Chủ trị: Chữa bệnh thận – Tiết niệu
 • Các thành phần chính:
  • Củ kim Cang:  15g
  • Cây chỉ thiên:  15g
  • Cây kim tiền thảo: 15g
  • Cây chóp bút: 15g
  • Cây huyết dụ: 15g
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Chưa đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Trương Kim Sơn – Thôn Tân Tiến- Cảm Ân -Yên Bình -Yên Bái