Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 94

 • Tên bài thuốc:Chữa bệnh thận
 • Chủ trị:Chữa bệnh thận, cặn thận, phù thận
 • Các sản phẩm thuốc:Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu:Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bệnh thận
 • Chủ trị: Chữa bệnh thận, cặn thận, phù thận
 • Các thành phần chính:
  • Mía dò
  • Rễ cỏ tranh
 • Các sản phẩm thuốc: Thuốc sắc
 • Đăng ký sở hữu: Bài thuốc gia truyền (Chưa đăng ký)
 • Liên hệ tác giả: Hoàng Thị Hiền – Thôn Đát Lụa, Bảo Ái, Yên Bình, Yên Bái