Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Bài thuốc số 98

 • Tên bài thuốc:Chữa bổ thận hoàn
 • Chủ trị:Sinh lý yếu - Tiểu đêm nhiều - Nhức mỏi chân tay
 • Các sản phẩm thuốc:Nấu cao
 • Đăng ký sở hữu:Đã đăng ký
 • Liên hệ tác giả:
 • Tên bài thuốc: Chữa bổ thận hoàn
 • Chủ trị: Sinh lý yếu – Tiểu đêm nhiều – Nhức mỏi chân tay
 • Các thành phần chính:
  • Cẩu tích
  • Cốt toái
  • Tương lai
  • Xích đồng nam
 • Các sản phẩm thuốc: Nấu cao
 • Đăng ký sở hữu: Đã đăng ký
 • Liên hệ tác giả: Lê Phúc Hân – 16 Đường Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội