Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Quyết định về việc ban hành quy chế xét duyệt cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ngày 12/11/2017 của Bộ Y tế về việc ban hành qui chế xét duyệt cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền. “Bài thuốc gia truyền” là bài thuốc kinh nghiệm lâu đời của dòng tộc, gia đình truyền lại, có hiệu quả điều trị với một bệnh nhất định, có tiếng ở trong vùng, được nhân dân tín nhiệm, được Hội Đông y và y tế xã/phường/thị trấn sở tại và Sở Y tế công nhận.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận