Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Thông tư Bộ Y Tế về Ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc

Thông tư số 42/2017/TT-BYT ngày 13/11/2017 của Bộ Y tế – Ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận