Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Thông tư Bộ Y Tế về Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền

Thông tư số 30/2017/TT-BYT ngày 11/07/2017 của Bộ Y tế – Hướng dẫn phương pháp chế biến các vị thuốc cổ truyền.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận