Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Thông tư Bộ Y Tế về Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/05/2018 của Bộ Y tế – Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận