Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Thông tư Bộ Y Tế về Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền

Thông tư số 13/2018/TT-BYT ngày 15/05/2018 của Bộ Y tế – Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận