Diễn đàn cây thuốc nam

Nơi trao đổi thông tin và liên kết thị trường về cây thuốc, bài thuốc đông y

Digital platform on herbal plants and recipies

Thông tư Bộ Y Tế về Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/09/2018 của Bộ Y tế – Quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu.

Link tải xuống file tài liệu bên dưới:

Đăng bình luận